Productivitat

24/10/2016

Per Joan Josep Senent Moreno, Doctor Enginyer Industrial. Els enginyers, físics i químics, poden entendre molt bé el concepte de productivitat, ja que no és més que el rendiment d’un procés productiu, es a dir, el quocient entre la quantitat de producte obtingut i la quantitat de recursos emprats en la producció, concepte similar al d’eficiència empresarial entés […]

Innovació

26/09/2016

Per Joan J. Senent i Moreno, Doctor Enginyer Industrial Altra de les paraules màgiques que semblen guarir els mals econòmics és la innovació. Encara que semble un concepte nou ja té un segle d’història, pels voltants de 1911 el gran innovador de les idees econòmiques Joseph Alois Schumpeter ja va teoritzar sobre ell. Primer el va […]